Thứ Sáu, 26/02/2021 | 02:03 PM

CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG OSC

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng OSC (OIC) được thành lập năm 2007, có trụ sở tại số 69 Huyền Trân Công Chúa, P8, Tp. Vũng Tàu. Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty bao gồm:
  • Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi
  • Xây dựng công trình : hạ tầng kỹ thuật, đường ống thoát nước, giao thông, điện năng, PCCC, thông tin liên lạc.
  • Cung cấp lắp đặt mạng máy tính nội bộ, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng.
  • Tư vấn thiết kế văn phòng, trường học.
  • Sản xuất lắp đặt các cấu kiện cơ khí, nhôm.
  • Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tảivật tư và hàng hóa.
  • Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình, báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, lập và thẩm định tổng dự tóan. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, quản lý dự án….


Địa chỉ: 69 Huyền Trân Công Chúa, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: (84.64) 3859953 - 3852448
Fax: (84.64) 3583689
Email: xaylaposcvn@hcm.vnn.vn

To Top