Thứ Tư, 21/10/2020 | 12:05 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ có được hưởng ưu đãi?

Ông Đặng Anh Dũng (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp thì có được áp dụng các giải pháp, cơ chế, chính sách thu hút nhà đầu tư theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 3/7/2007 của Chính phủ không?

Vấn đề ông Dũng hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành (Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…) thì lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản (trong đó có công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Do đó, cá nhân, tổ chức khi triển khai đầu tư kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và phải có đăng ký đầu tư kinh doanh bất động sản… theo quy định của pháp luật.

Khi cá nhân, tổ chức muốn tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định của pháp luật.
 
Đối với cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đều được áp dụng các giải pháp và cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 3/7/2007 của Chính phủ về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp.

Chinhphu.vn

Nhận xét của bạn

Tên (*)  
Email  
Nội dung (*)  
To Top