Thứ Tư, 21/10/2020 | 02:59 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai

Ngày 11/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, rà soát, đôn đốc việc triển khai xây dựng các dự  thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khẩn trương thành lập Ban soạn thảo, dự thảo và lấy ý kiến các cơ quan liên quan hàng loạt các Nghị định mới hướng dẫn các chế định quan trọng của Luật Đất đai được Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Đó là các dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đến nay, hầu hết các bộ, ngành và các địa phương đã có ý kiến đóng góp về các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật. Các cơ quan chủ trì cũng đã tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến rộng rãi về các nội dung được quan tâm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tiến hành rà soát tiến độ từng dự thảo, thảo luận các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Nhìn chung, các ý kiến đều hướng tới xây dựng những quy định hướng dẫn hướng tới việc bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai. Đồng thời, tạo ra những cơ chế nhằm chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nề nếp, kỷ cương theo hướng hiện đại.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước, liên quan mật thiết đến đời sống mỗi người dân. Vì vậy, phải đảm bảo không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, chuẩn bị kịp thời các điều kiện đưa Luật Đất đai vào cuộc sống luôn là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên của các cơ quan quản lý các cấp.

Thời gian chỉ còn gần 4 tháng nữa Luật Đất đai mới sẽ có hiệu lực, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ chủ trì xây dựng dự thảo đẩy nhanh hơn nữa các bước quy định, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để có thể trong tháng 4, tháng 5 lần lượt trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Các bộ, ngành liên quan rà soát hệ thống thông tư, thông tư liên tịch, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bộ, ngành mình quản lý những nội dung có liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến thống nhất thảo luận về một số vấn đề, quy định quan trọng, còn ý kiến khác nhau trong các dự thảo được trình trong cuộc họp. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, giải trình rõ trong lần rà soát, lấy ý kiến thẩm định trước khi trình Chính phủ.

To Top