Chủ Nhật, 01/11/2020 | 02:17 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định công nhận thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phố Bà Rịa là trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trung tâm chuyên ngành cấp quốc gia, trung tâm tổng hợp vùng; là hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; là đô thị vệ tinh vùng đô thị đối trọng phía Đông Nam của vùng thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Bà Rịa có 11 đơn vị hành chính (8 phường, 3 xã), tổng diện tích tự nhiên hơn 91 km2, dân số 153.862  người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 78,45%.

Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của thành phố khoảng 51,59 triệu đồng và tăng trưởng kinh tế 3 năm gần nhất đạt 14,2%.

Theo www.chinhphu.vn
To Top