Thứ Sáu, 30/10/2020 | 07:41 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

OSC Việt Nam tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2014

Ngày 02/10/2014, Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) đã tổ chức sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai một số công tác trọng tâm Quý IV năm 2014.


Ông Thái Hồng Cương - Tổng Giám đốc OSC Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động toàn công ty tại buổi sơ kết.

 9 tháng đầu năm, trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể CBCNV OSC Việt Nam, Đảng ủy cùng với tập thể lãnh đạo Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện được nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh như: củng cố và kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị; đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm hợp đồng mới, xây dựng các sản phẩm dịch vụ và chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách du lịch; duy trì thường xuyên chế độ họp chuyên đề tiếp thị, giao ban kế toán trưởng; tăng cường kiểm soát hoạt động tài chính và kiểm tra nghiệp vụ các đơn vị khách sạn nhằm kịp thời đánh giá tình hình SXKD và đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp; xây dựng Bộ tiêu chuẩn Quy trình quản lý khách sạn OSC Việt Nam; thành lập Tổ nghiên cứu thị trường; tham gia Lễ hội ẩm thực Phố biển, kết quả đã đạt được nhiều giải thưởng (11/32 giải thưởng); tham gia Hội chợ Quốc tế mùa thu về nghỉ dưỡng tại Nga nhằm quảng bá thương hiệu và tìm kiếm mở rộng thị trường; đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch cổ phần hóa Công ty theo chỉ đạo của Bộ VHTTDL và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Kết quả SXKD toàn Công ty đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; hầu hết các lĩnh vực kinh doanh chính tiếp tục duy trì ổn định, trong đó có một số nghiệp vụ tăng trưởng khá, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách đối với người lao động, cụ thể, tổng doanh thu tăng 10,07%, lợi nhuận tăng 3,08% so cùng kỳ năm 2013. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước và đã nộp 53,234 tỷ đồng.Dự báo tình hình kinh tế - chính trị thế giới, trong nước những tháng cuối năm còn nhiều diễn biến phức tạp; tình hình trên Biển Đông còn căng thẳng…sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Đối với OSC Việt Nam, đây là thời điểm toàn Công ty quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, đồng thời Công ty chuẩn bị chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình cổ phần hóa. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền tập trung triển khai các giải pháp khắc phục mọi khó khăn, tận dụng các điều kiện và thời cơ kinh doanh, tăng cường công tác tiếp thị, khai thác nguồn khách, nhất là trong dịp lễ tết, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2014. 

Khánh An.
To Top