Thứ Hai, 15/07/2024 | 09:13 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.

Các tin khác
[1]234  
To Top