Thứ Tư, 21/04/2021 | 05:59 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư gần 1.800 tỷ đồng

Theo công bố của Bộ Tài chính, số dư quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết ngày 30/6/2015 là 1.794,4 tỷ đồng.

Theo đó, Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2015 là 2.843,648 tỷ đồng.

Tổng số trích quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015) là 1.294,814 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II (từ ngày 01/4/2015 đến hết ngày 30/6/2015) là  2.349,179 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG phát sinh: 5,117 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II (đến hết ngày 30/6/2015) là 1.794,400 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư quỹ còn nhiều nhất với 1.356.051 triệu đồng, tiếp đó là Tổng công ty xăng dầu quân đội 287.675 triệu đồng, Saigonpetro với 169.724 triệu đồng, Tổng Công ty dầu Việt Nam 114 tỷ đồng.

Ngược lại, một số doanh nghiệp đang có số dư quỹ âm như Tổng công ty kỹ thuật và đầu tư PETEC âm 144.949 triệu đồng, Công ty CP đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu âm 33.041 triệu đồng, Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt âm 29.000 triệu đồng.

Việc công khai số dư và mức trích quỹ BOG xăng dầu được Bộ Tài chính thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo www.chinhphu.vn
[1]2345678910  
To Top