Thứ Sáu, 29/09/2023 | 10:52 AM

Quan hệ cổ đông

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng 22/04/2017 11:49 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng của Ông Trần Trung Tuân.

xem thêm

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 19/04/2017 03:15 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ 16/04/2017 09:48 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

xem thêm

Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất năm 2016 trước và sau kiểm toán 10/04/2017 11:19 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch KQKD trên BCTC hợp nhất năm 2016 trước và sau kiểm toán.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top