Thứ Năm, 21/09/2023 | 07:30 PM

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán soát xét của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 10/04/2017 11:14 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán soát xét của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 10/04/2017 08:35 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2017 09/04/2017 03:36 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 07/04/2017 06:06 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 135/2017/TB-OSCVN về việc ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top