Chủ Nhật, 03/03/2024 | 11:06 PM

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán 01/12/2016 10:18 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) nhằm chuẩn bị cho việc giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom. 

xem thêm

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam ban hành quy chế quản trị nội bộ 04/11/2016 04:18 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam ban hành quy chế quản trị nội bộ của công ty.

xem thêm

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam ban hành quy chế công bố thông tin 08/09/2016 08:27 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam ban hành quy chế công bố thông tin của công ty. 

xem thêm

Thông báo về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho quý cổ đông 16/07/2016 08:52 SA

Thông báo về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho quý cổ đông OSC Việt Nam.

xem thêm

1234567[8]  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top