Chủ Nhật, 11/06/2023 | 04:31 AM

Quan hệ cổ đông

Phiếu lấy ý kiến và giấy uỷ quyền về các vấn đề để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25/03/2017 03:09 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến và giấy uỷ quyền về các vấn đề để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số 120/2017/TB-OSCVN ngày 25/3/2017.

xem thêm

Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25/03/2017 02:52 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo lấy kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Công ty cổ phần Tập đoàn BRG mua thêm cổ phiếu của OSC Việt Nam.

xem thêm

OSC Việt Nam thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản. 09/03/2017 09:49 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.

xem thêm

Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản 09/03/2017 09:42 CH

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top