Chủ Nhật, 24/10/2021 | 03:53 AM

Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 25/06/2016 08:36 SA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top