Thứ Sáu, 29/09/2023 | 10:50 AM

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 30/07/2016 11:30 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016.

xem thêm

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 21/07/2016 10:05 SA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

xem thêm

Thông báo về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho quý cổ đông 16/07/2016 08:52 SA

Thông báo về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho quý cổ đông OSC Việt Nam.

xem thêm

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán 25/06/2016 12:21 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) nhằm chuẩn bị cho việc giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top