Chủ Nhật, 11/06/2023 | 03:50 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trên BCTC Quý II năm 2018

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh  trên BCTC Quý II năm 2018. Nội dung chi tiết vui lòng download tại đây.
To Top