Thứ Sáu, 29/09/2023 | 11:08 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022. 
Nội dung chi tiết vui lòng vui lòng click vào các nội dung bên dưới để download:

To Top