Chủ Nhật, 24/10/2021 | 02:51 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 34/2021/TB-OSC ngày 21/06/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam. Nội dung chi tiết vui lòng download tại đây
To Top