Thứ Tư, 01/12/2021 | 06:22 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Thông báo về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam. Nội dung chi tiết vui lòng download tại đây.
To Top