Chủ Nhật, 24/10/2021 | 03:40 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Tờ trình về việc thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS công ty

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Tờ trình về việc thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam. Nội dung chi tiết vui lòng download tại đây
To Top