Thứ Bảy, 20/07/2024 | 10:51 AM

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

  • Đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật dầu khí để tăng doanh thu và lợi nhuận.
  • Mở rộng thị trường kinh doanh cả trong và ngoài nước.
  • Tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong ngành.Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top