Thứ Năm, 05/08/2021 | 07:29 AM

Lịch sử hình thành

Giai đoạn V

Từ năm 2010 đến nay

lich su

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con ...xem thêm

Giai đoạn III

Từ năm 1988 đến năm 1999

Với sự năng động, sáng tạo, bền bỉ, giai đoạn này OSC Việt Nam đã vượt qua, thích nghi và đứng vững trong cơ chế mới. Sự phát triển của OSC Việt Nam mang chất và hiệu quả mới... xem thêm


Giai đoạn I
Từ ngày thành lập (23/6/1977) đến cuối năm 1979

Thời kỳ vạn sự khởi đầu nan vừa tập hợp xây dựng lực lượng vừa tập trung đầu tư cải tạo hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng và vừa bắt tay ngay vào phục vụ các Công ty dầu khí tư bản... xem thêm

Giai đoạn IV

Từ năm 2000 đến 2009

lich su

Đây là giai đoạn OSC Việt Nam thu được nhiều kết quả tốt đẹp trên cả lĩnh vực du lịch và dịch vụ dầu khí. Đặc biệt về du lịch, Công ty đã cải tạo, nâng cấp hệ thống khách sạn Grand - Palace thành khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 sao...xem thêm


Giai đoạn II

Từ năm 1980 đến 1987

OSC Việt Nam tiếp tục được Nhà nước giao nhiệm vụ phục vụ toàn bộ việc ăn ở, đi lại,cho trên 1.000 chuyên gia dầu khí Liên Xô (nay là người Nga) cùng gia đình họ đến công tác tại Vũng Tàu. Công ty đã góp phần quan trọng trong việc thăm dò và phát hiện dòng dầu đầu tiên vào năm 1986 của Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro...xem thêm

To Top