Thứ Bảy, 01/04/2023 | 03:04 PM

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 27/12/2022 10:40 SA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

xem thêm

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 14/12/2022 06:07 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

xem thêm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 07/12/2022 05:05 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

xem thêm

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 23/11/2022 09:58 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top