Thứ Bảy, 15/05/2021 | 06:37 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thư mời chào giá gói thầu mua sắm CCDC đồ vải

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính mời Quý công ty quan tâm tham gia chào giá gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ đồ vải khối 9 tầng cũ Khách sạn Rex. Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây.
To Top