среда, 17.07.2024 | 11:36

Contact

OSC Việt Nam xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé thăm website của chúng tôi. OSC Việt Nam luôn luôn lắng nghe những ý kiến của quý khách nhằm nâng cao khả năng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
 
Quý khách có thể sử dụng Phiếu Liên lạc Trực tuyến bên cạnh để gửi cho chúng tôi những yêu cầu, góp ý của quý khách.

Xin cảm ơn!

Lưu ý: không để trống những mục được đánh dấu sao (*) trong Phiếu Liên Lạc

Fullname (*)
Address
Email (*)
Phone
Content (*)
ГЛАВНЫЙ ОФИС
Ул. Ле Лой 2, г. Вунг тау
Teл.: (84.64) 3852 603 - 3852 405
Факс: (84.64) 3852 834
Website: www.oscvn.com  
E-mail: info@oscvn.com


To Top