Thứ Ba, 18/06/2024 | 10:53 AM

  • DỊCH VỤ KỸ THUẬT: thực hiện cung cấp vật tư, trang thiết bị kỹ thuật, các loại hoá phẩm, hoá chất cho các ngành công nghiệp dầu khí; cung cấp, duy trì, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị máy móc, cung cấp nguyên vật liệu và phụ tùng thay thế chất lượng tốt nhất, đảm bảo uy tín với khách hàng.
  • DỊCH VỤ SINH HOẠT: là một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ sinh hoạt cho ngành dầu khí công nghiệp trên bờ / ngoài khơi tại Việt Nam với các dịch vụ như: sinh hoạt hậu cần, cung cấp nhân lực cho dịch vụ tàu và giàn khoan, cho thuê container, cung cấp thực phẩm...

To Top