Thứ Tư, 02/12/2020 | 11:27 PM

Tin hoạt động

Test 10/06/2020 09:22 SA

xem thêm

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư mua tài sản thanh lý 01/10/2019 05:07 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư mua tài sản thanh lý của OSC Việt Nam.

xem thêm

Thông báo bán thanh lý tài sản 12/09/2019 05:02 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu tham gia mua tài sản thanh lý của OSC Việt Nam.

xem thêm

Thư mời chào giá gói thầu mua sắm CCDC đồ vải 26/10/2017 02:43 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính mời Quý công ty quan tâm tham gia chào giá gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ đồ vải khối 9 tầng cũ Khách sạn Rex.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top