Thứ Bảy, 21/09/2019 | 01:53 AM

Tin hoạt động

Thông báo bán thanh lý tài sản 12/09/2019 05:02 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu tham gia mua tài sản thanh lý của OSC Việt Nam.

xem thêm

Thư mời chào giá gói thầu mua sắm CCDC đồ vải 26/10/2017 02:43 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính mời Quý công ty quan tâm tham gia chào giá gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ đồ vải khối 9 tầng cũ Khách sạn Rex.

xem thêm

Thư mời chào giá in lịch 2018 23/10/2017 09:50 SA

Để phục vụ công tác truyền thông, quảng bá của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam). Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Công ty quan tâm tham gia chào giá in lịch 2018.

xem thêm

Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam 06/10/2017 06:16 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo và kính mời Quý công ty tham gia chào giá đối với dịch vụ tư vấn xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top