Thứ Năm, 18/07/2024 | 12:21 AM

Sưu tầm ảnh 35 năm

Đồng chí Lê Khả báo cáo công tác quy hoạch phục vụ dầu khí
Buổi ban đầu họp phương hướng hoạt động công ty năm 1977
ĐC Lê Khả báo cáo triển khai công tác phục vụ các chuyên gia dầu khí Liên Xô
Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 1979 trước thời hạn 70 ngày năm 1979
Nhiệt liệt chào mừng hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 70 ngày năm 1979
Đồng Chí Trường Chinh đến thăm và làm việc với OSC Việt Nam, năm 1983.
[1]23  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm
To Top