Thứ Hai, 15/07/2024 | 09:23 AM

Tin hoạt động

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư mua tài sản thanh lý 01/10/2019 05:07 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư mua tài sản thanh lý của OSC Việt Nam.

xem thêm

Thông báo bán thanh lý tài sản 12/09/2019 05:02 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu tham gia mua tài sản thanh lý của OSC Việt Nam.

xem thêm

Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam 06/10/2017 06:16 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo và kính mời Quý công ty tham gia chào giá đối với dịch vụ tư vấn xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xác định phần vốn Nhà nước nhằm thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam 06/10/2017 06:08 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo và kính mời Quý công ty tham gia chào giá đối với dịch vụ tư vấn xác định giá trị phần vốn Nhà nước nhằm thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

123[4]5  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top