Thứ Bảy, 02/03/2024 | 10:41 PM

Khẳng định chất lượng

Một ông khách gọi:

- Phục vụ bàn ! Có con ruồi chết trong đĩa súp của tôi

- Thưa ông, điều đó chứng tỏ súp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay.
[1]234  
To Top