Thứ Sáu, 03/02/2023 | 03:17 AM

Khẳng định chất lượng

Một ông khách gọi:

- Phục vụ bàn ! Có con ruồi chết trong đĩa súp của tôi

- Thưa ông, điều đó chứng tỏ súp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay.
[1]234  
To Top