Thứ Sáu, 03/02/2023 | 04:02 AM

Sơ cứu

Trung tâm cấp cứu nhận được một cú điện thoại:

- Alô! cho một xe cáp cứu đến ngay khách sạn H, tại bàn tính tiền có một khách hàng bị ngất!

Bác sĩ trực trả lời: À,ca này thường gặp thôi! Trong lúc đợi hãy làm những động tác sơ cứa sau:

- Bước 1: Gỡ ngay hoá đơn tính tiền ra khỏi tay khách hàng.

- Bước 2: Đặt khách hàng yên tĩnh trong một phòng hạng 3.

- Bước 3: Dùng tấm biển đại hạ giá đặt trước mặt khách hàng.
[1]234  
To Top