Thứ Tư, 17/07/2024 | 11:10 PM

Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" là một nội dung quan trọng nằm trong chương trình sinh hoạt chính trị của Đoàn Thanh niên về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015.

Các đồng chí Đoàn viên có thể tham khảo chuyên đề này tại: https://www.youtube.com/watch?v=ENPN3ELaIPA

Quang Phác.
[1]234  
To Top