Thứ Hai, 15/07/2024 | 08:52 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kể từ ngày 21/9/2018. Nội dung chi tiết, xin vui lòng download tại đây.   
[1]234  
To Top