Thứ Năm, 18/07/2024 | 06:44 PM

6 chữ P trong marketing địa phương

Các nhà marketing thường nói đến 4 chữ P. Chữ P thứ nhất là sản phẩm (Product), đó là cái gì họ bán cho khách hàng. Chữ P thứ hai là giá cả (Price), họ đòi bao nhiêu tiền cho sản phẩm. Chữ P thứ ba - khuyến mại (Promotion) - là các biện pháp thu hút khách hàng. Chữ P cuối cùng là địa điểm (Place), nói về nơi bán sản phẩm.

Các nhà marketing địa phương có bốn mục tiêu: thu hút nhân tài, thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch, và bán sản phẩm đi các địa phương trong và ngoài nước. Hai mục tiêu đầu đòi hỏi thêm hai chữ P nữa.

Chữ P thứ năm là con người (People). Khi mua một sản phẩm, ví dụ một gói thuốc lá hay một chiếc máy tính, khách hàng chẳng mấy quan tâm ai là người làm ra sản phẩm đó. Nhưng khi các nhà đầu tư tính chuyện đầu tư vào một tỉnh, họ xem xét kỹ lưỡng con người ở đó. Họ muốn biết tại đó có đủ công nhân lành nghề, kỹ sư và cán bộ quản lý cho công việc của họ. Họ cũng muốn biết các quan chức nhà nước ở tỉnh sẽ hỗ trợ họ hay không. Sau cùng, khi quyết định đến một tỉnh, các nhân tài cũng muốn biết liệu họ sẽ sống và làm việc chung với những con người họ ưa thích.

Chữ P thứ sáu là lợi nhuận (Profitability). Một tỉnh có thể có cơ sở hạ tầng tuyệt vời, vị trí lý tưởng, miễn giảm rất nhiều thuế và tiền thuế, chí phí nhân công thấp, và chính phủ thân thiện với doanh nghiệp. Nhưng nếu tỉnh không có những công ty làm ăn có lãi, các nhà marketing của tỉnh chẳng có cơ hội thành công. Nhân tài chẳng muốn làm việc cho những công ty thua lỗ. Các nhà đầu tư sẽ cảm nhận ở đây có gì không ổn và họ sẽ chọn nơi khác.

Những tỉnh thành công như Đồng Nai hay Bình Dương đã đạt được hai chữ P trên, nhưng nhiều tỉnh khác vẫn chưa có được. Cần phải có thời gian để xây dựng một cộng đồng hấp dẫn đối với nhân tài và nhà đầu tư. Trước mắt, các lãnh đạo và cán bộ của tỉnh cần phải coi lợi nhuận của doanh nghiệp là một trong những mục tiêu chính của mình.

Theo: www.thesaigontimes.vn/
[1]23  
To Top