Thứ Tư, 17/07/2024 | 10:49 PM

OSC Tech tổ chức khoá đào tạo ISO 9001:2015

Trong 2 ngày 16-17/6/2017 tại văn phòng Công Ty OSCTech đã tổ chức lớp học Chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu.

Theo chương trình đào tạo, các học viên đã nghe chuyên gia Trương Tuệ Mẫn giới thiệu lịch sử hình thành Bộ Tiêu chuẩn ISO 9000 ; Phân tích các điểm chung và điểm khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015; Các nội dung thay đổi quan trọng của phiên bản ISO 9001:2015 và các yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn này; Nội dung cần bổ sung đối với tổ chức/doanh nghiệp đã áp dụng và duy trì ISO 9001:2008; Quy định về chuyển đổi chứng nhận ISO 9001:2015.Học viên cũng được cập nhật những nội dung liên quan đến các điều khoản mới, yêu cầu tổ chức/doanh nghiệp áp dụng trong thời gian tới; ý nghĩa về thuật ngữ , khái niệm mới và những thay đổi quan trọng nêu trong ISO 9001:2015, như: Hiểu biết về bối cảnh của tổ chức, Hoạch định hành động phân tích, giải quyết các rủi ro và cơ hội, tích hợp vào các quá trình trong hệ thống QLCL; Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp; Đầu vào cho hoạt động xem xét lãnh đạo; Cập nhật các rủi ro và cơ hội đã được xác định trong quá trình hoạch định nếu có sự không phù hợp hoặc khiếu nại khách hàng xảy ra… Qua đó khẳng định, việc chuyển đổi ISO 9001:2015 giúp các tổ chức/doanh nghiệp bắt kịp tiến trình phát triển của khu vực và thế giới.Các thắc mắc và câu hỏi thảo luận của học viên đều được chuyên gia Trương Tuệ Mẫn tổng hợp và giải đáp thấu đáo, giúp học viên nhận thức đầy đủ về nội dung các yêu cầu nêu trong ISO 9001:2015. Học viên cũng nhận thức được công việc phải hoạch định trước mắt và lâu dài của tổ chức/doanh nghiệp mình để có thể thực hiện chuyển đổi/đạt chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Kết thúc khoá đào tạo, học viên làm bài kiểm tra ngắn về nội dung cập nhật của ISO 9001:2015. Bài kiểm tra là cơ sở để Trivietconsulting cấp chứng chỉ đã tham dự khóa đào tạo nhận thức chung về ISO 9001:2015 cho các tổ chức/ doanh nghiệp.

 Admin
[1]2  
To Top