Thứ Hai, 15/07/2024 | 08:39 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư mua tài sản thanh lý

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư mua tài sản thanh lý của OSC Việt Nam. Chi tiết thông báo xin vui lòng download tại đây.
[1]2  
To Top