Thứ Năm, 25/04/2024 | 10:03 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

OSC Việt Nam thực hiện thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, theo đó Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) là 1 trong 135 đơn vị thực hiện thoái vốn trong năm 2017.

Căn cứ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, OSC Việt Nam đang khẩn trương thực hiện lập hồ sơ phương án và kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần và sẽ trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Theo chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2017.
1[2]  
To Top