Thứ Năm, 18/07/2024 | 12:15 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xác định phần vốn Nhà nước nhằm thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo và kính mời Quý công ty tham gia chào giá đối với dịch vụ tư vấn xác định giá trị phần vốn Nhà nước nhằm thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam. Thông tin chi tiết vui lòng download tại đây.
[1]2  
To Top