Thứ Hai, 15/07/2024 | 10:08 AM

OSC Việt Nam tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Vũng Tàu lần thứ IV, năm 2015

Sáng ngày 14/5/2015, tại Hội trường UBMTTQVN  thành phố Vũng Tàu, LĐLĐ thành phố Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ lần thứ IV (giai đoạn 2010-2014). Đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công nhân viên chức lao động thành phố  Vũng Tàu 5 năm qua (2010-2014), báo cáo của LĐLĐ thành phố Vũng Tàu đã nêu rõ: phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của CNVCLĐ TPVT trong những năm qua đã và đang đi vào hoạt động có chất lượng và đều khắp ở các cơ sở, đã động viên đoàn viên, CNVCLĐ thuộc các thành phần kinh tế, tạo động lực tinh thần, vật chất mới, hăng hái tham gia sản xuất và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cũng như Đại hội Công đoàn thành phố Vũng Tàu đề ra.

Trong thành tích chung của LĐLĐ thành phố Vũng Tàu, CĐCS OSC Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực được cấp trên ghi nhận. Tại Hội nghị, có 26 ĐVCĐ-CNVCLĐ đang công tác tại các đơn vị thuộc OSC Việt Nam đã được nhận Giấy khen của LĐLĐ thành phố Vũng Tàu.

Hải Vân

[1]234  
To Top