Thứ Bảy, 20/07/2024 | 11:25 AM

Tình hình kinh doanh 5 tháng đầu năm

Doanh thu và lợi nhuận tăng khá so với cùng kỳ

Theo thống kê, tổng doanh thu 5 tháng đầu năm 2014 của OSC Việt Nam đạt hơn 390 tỷ đồng, tuy mới chỉ đạt 37,21% kế hoạch, nhưng tăng 12,34% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, khối 100% vốn Nhà nước đạt 261 tỷ đồng, tăng 20,83% so với cùng kỳ năm 2013; khối liên doanh, liên kết ước đạt 129 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2013.
 
Riêng đối với khối 100% vốn Nhà nước đã có 4 đơn vị vượt tiến độ kế hoạch về doanh thu (từ 41,67% trở lên) gồm: OSC Vũng Tàu (đạt 68,2%), Khách sạn Rex (đạt 49,75%), OSC Việt Nam Travel (đạt 45,41%), Khu DVDK Lam Sơn (đạt 43,66%) và OSC Hà Nội cũng gần đạt tiến độ kế hoạch (đạt 41,63%). Tuy nhiên, vẫn còn 4 đơn vị chưa đạt tiến độ kế hoạch gồm: Khách sạn Grand (đạt 41,18%), Chi nhánh OSC TP. Hồ Chí Minh (đạt 40,27%), Khách sạn Palace (37,53%), OSC Tech (26,94%).
Một số nghiệp vụ có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2013 như: Dịch vụ sinh hoạt dầu khí tăng 72,09%; Dịch vụ kỹ thuật dầu khí tăng 38,78% ; Dịch vụ lữ hành tăng 40,45% . Tuy nhiên, doanh thu các nghiệp vụ khách sạn đều giảm so với cùng kỳ năm 2014, gồm: Buồng ngủ giảm 7,27%, với công suất sử dụng phòng giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2013 (giảm 9,3%) và giảm ở hầu hết các đơn vị (trừ khối Biệt thự Khu DVDK Lam Sơn); Khâu uống giảm 5,26% ; Khâu ăn giảm 4,25%; ngoài ra kinh doanh hàng hóa cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù doanh thu chưa đạt tiến độ kế hoạch, nhưng lợi nhuận khối 100% vốn Nhà nước 5 tháng vượt tiến độ kế hoạch (đạt 43,71% kế hoạch), đồng thời tăng khá so với cùng kỳ năm 2013 (tăng 11,66% ).

Nhìn chung, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, toàn Công ty đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp ứng phó linh hoạt với tình hình để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nên doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2013, chỉ tiêu lợi nhuận cũng đã thực hiện vượt tiến độ kế hoạch, riêng doanh thu chưa đạt tiến độ kế hoạch chủ yếu do doanh thu dịch vụ kỹ thuật mới đạt rất thấp so với tiến độ kế hoạch.

Đã trải qua gần nửa chặng đường, chỉ tiêu doanh thu chưa đạt như mong muốn, vì vậy để thực hiện tốt kế hoạch năm 2014, toàn Công ty cần tăng tốc, nỗ lực hơn nữa để tìm các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó các đơn vị kinh doanh du lịch cần tập trung khai thác khách du lịch dịp hè và khai thác khách hội nghị, tiệc, tiệc cưới dịp cuối năm; Các đơn vị OSC VT và OSC HCM duy trì ổn định hoạt động kinh doanh; Riêng đối với OSC Tech cần tăng cường nắm bắt thông tin thị trường, nỗ lực tìm kiếm hợp đồng mới, mở rộng đối tượng khách hàng, ổn định nguồn hàng, nghiên cứu kinh doanh các mặt hàng mới… phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch được giao, bảo toàn vốn. Các phòng ban Công ty cần chủ động hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh kinh doanh, trong đó cần tăng cường tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phảm, dịch vụ mới và các chương trình khuyến mãi, các sự kiện để thu hút khách, đồng thời triển khai công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD của các đơn vị.
Với quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày truyền thống Công ty cùng với những giải pháp thích ứng, hy vọng tháng 6 kết quả kinh doanh sẽ khả quan hơn và 6 tháng đầu năm Công ty tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, các chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt tiến độ kế hoạch.


ANH THY

[1]234567  
To Top