Chủ Nhật, 03/03/2024 | 10:09 AM

OSC Việt Nam - Tổ chức đào tạo kỹ năng soạn thảo văn bản cho CBCNVNhằm mục đích rèn luyện, nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản cho CBNV, trong 2 ngày 30- 31/10/2014 vừa qua, OSC Việt Nam đã cử cán bộ nhân viên tham gia khóa đào tạo Kỹ năng soạn thảo văn bản do Công ty CP giáo dục IFA tổ chức. 

Việc soạn thảo, xử lý các loại văn bản giờ đây đã trở nên quen thuộc, thường xuyên hàng ngày, chính vì thế dễ bị cho rằng đây là công việc đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được. Tuy nhiên trong thực tế nhiều người vẫn thường soạn thảo văn bản theo thói quen, không nắm vững những nguyên tắc cơ bản, dẫn đến các văn bản được soạn thảo không đúng quy chuẩn và có nhiều lỗi về từ, ngữ, cấu trúc câu… Là một đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhiều năm qua, công tác văn thư, lưu trữ luôn được OSC Việt Nam chú trọng, Công ty đã ban hành Quy chế Văn thư lưu trữ trong đó quy định chi tiết về công tác soạn thảo văn bản. CBCNV OSC Việt Nam phụ trách công tác văn thư thường xuyên được cử đi tập huấn nghiệp vụ ở các lớp tập huấn đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và tham mưu cho lãnh đạo Công ty các quy định, hướng dẫn mới nhất của Nhà nước, của Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch về công tác văn thư, lưu trữ, công tác soạn thảo văn bản… 

Qua khóa đào tạo Kỹ năng soạn thảo văn bản, các cán bộ nhân viên OSC Việt Nam đã được trang bị các kiến thức chuyên sâu về các loại hình văn bản, những quy định trong soạn thảo văn bản, kỹ thuật và phương pháp soạn thảo các lại văn bản thường gặp trong công tác chuyên môn như kế hoạch, thông báo, báo cáo, hợp đồng… Có thể nói đây là một khóa học rất bổ ích, giúp cho các học viên hoàn thiện kỹ năng soạn thảo và xử lý văn bản, giúp cho công việc chuyên môn được nhanh chóng và chuẩn mực. 

Hải Vân.

[1]2  
To Top