Thứ Hai, 17/06/2024 | 09:53 PM

Tin hoạt động

Thông báo bán thanh lý tài sản 12/09/2019 05:02 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo đến tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Công ty có nhu cầu tham gia mua tài sản thanh lý của OSC Việt Nam.

xem thêm

Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam 06/10/2017 06:16 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo và kính mời Quý công ty tham gia chào giá đối với dịch vụ tư vấn xây dựng phương án thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Thư mời cung cấp dịch vụ tư vấn xác định phần vốn Nhà nước nhằm thoái vốn Nhà nước tại OSC Việt Nam 06/10/2017 06:08 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) thông báo và kính mời Quý công ty tham gia chào giá đối với dịch vụ tư vấn xác định giá trị phần vốn Nhà nước nhằm thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

OSC Việt Nam thực hiện thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 22/09/2017 02:00 CH

Ngày 17/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, theo đó Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) là 1 trong 135 đơn vị thực hiện thoái vốn trong năm 2017.

xem thêm

123[4]5  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top