Thứ Hai, 17/06/2024 | 08:21 PM

Sống nhờ gì?

- Đố ông biết con người mình thì sống nhờ cái gì? 
- Thì nhờ cơm chứ còn gì nữa. 
- Nhầm to, nhờ vui chơi giải trí. 
- ??? 
- Nếu không phải thế thì người ta quy hoạch ruộng đất trồng lúa thành sân golf, khu du lịch làm chi.
[1]234  
To Top