Chủ Nhật, 25/02/2024 | 06:42 AM

Sống nhờ gì?

- Đố ông biết con người mình thì sống nhờ cái gì? 
- Thì nhờ cơm chứ còn gì nữa. 
- Nhầm to, nhờ vui chơi giải trí. 
- ??? 
- Nếu không phải thế thì người ta quy hoạch ruộng đất trồng lúa thành sân golf, khu du lịch làm chi.
12[3]4  
To Top