Thứ Sáu, 01/03/2024 | 12:09 PM

Thăm, tặng quà cho thương binh và trẻ em mồ côi năm 2011

Thăm và tặng quà cho thương binh và trẻ mồ côi
Thăm và tặng quà cho thương binh và trẻ mồ côi
Thăm và tặng quà cho thương binh và trẻ mồ côi

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm
To Top