Thứ Sáu, 01/03/2024 | 12:17 PM

Thông tin cung cấp về cổ phần hoá

Thư ngỏ mời tham gia làm nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 02/07/2015 09:47 SA

Căn cứ quyết định số 2609/BVHTTDL-KHTC, ngày 29/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) trân trọng kính mời các nhà đầu tư tham gia làm nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa.

xem thêm

Báo cáo tài chính OSC Việt Nam năm 2014 15/06/2015 09:18 SA

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam).

xem thêm

Báo cáo tài chính OSC Việt Nam năm 2013 15/06/2015 09:16 SA

Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam).

xem thêm

Báo cáo tài chính OSC Việt Nam năm 2012 13/06/2015 09:37 SA

Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty TNHH một thành viên Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam).

xem thêm

[1]2  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top