Thứ Năm, 03/12/2020 | 11:01 PM

Tin Bất động sản

Điều kiện vay vốn mua, thuê, nhà ở xã hội 11/03/2015 09:53 SA

Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng đề xuất đã nêu rõ đối tượng, điều kiện, vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

xem thêm

3 đối tượng được vay vốn để phát triển nhà ở xã hội 09/03/2015 07:50 SA

Tại dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã đề xuất 3 đối tượng được vay vốn để phát triển nhà ở xã hội.

xem thêm

Hỗ trợ, ưu đãi phát triển nhà ở xã hội 06/03/2015 02:40 CH

Theo dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, dự án phát triển nhà ở xã hội sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. Theo dự thảo, dự án phát triển nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn ngân sách được Nhà nước hỗ trợ, ưu đãi theo quy định tại Điều 58 của Luật nhà ở.

xem thêm

Nhà ở xã hội diện tích tối đa 90m2 04/03/2015 07:47 SA

Tại dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất tăng diện tích tối đa của một căn hộ nhà ở xã hội lên 90 m2, thay vì 70 m2 như hiện nay.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top