Thứ Bảy, 20/07/2024 | 10:52 AM

OSC Việt Nam tổ chức hội nghị người lao động năm 2016

Thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; căn cứ Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Quy chế tổ chức hội nghị người lao động của Công ty, sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 09/4/2016, tại khách sạn Palace, số 01 Nguyễn Trãi, Tp. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016. 

Điều hành hội nghị là Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Thái Hồng Cương – Tồng Giám đốc và Bà Ngô Thị Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn cơ sở OSC Việt Nam. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu và gần 400 CBCNV OSC Việt Nam. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Bà Ngô Thị Thanh Hải - báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp cơ sở năm 2015; tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động năm 2015; kết quả trích lập và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và quỹ xã hội-từ thiện của Công ty năm 2015. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc OSC Việt Nam cũng đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của người lao động tại Hội nghị Người lao động cấp cơ sở và các ý kiến mà các đại biểu kiến nghị thêm tại Hội nghị, nội dung các ý kiến xoay quanh về vấn đề vấn đề chiến lược phát triển kinh doanh, vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động sau khi cổ phần, các vấn đề về giờ làm việc, nghỉ ngơi,... Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. 

Thay mặt, Hội đồng Quản trị, Bà Nguyễn Thị Nga kêu gọi toàn thể CBCNV OSC Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng to lớn của đối tượng khách dầu khí hiện nay. 

Hội nghị đã chứng kiến đại diện người sử dụng lao động là ông Thái Hồng Cương - Tổng Giám đốc Công ty và bà Ngô Thị Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn cơ sở - đại diện người lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể.Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế tổ chức Hội nghị Người lao động OSC Việt Nam, nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Thông qua thực hiện quyền dân chủ trực tiếp tại Hội nghị người lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần phòng ngừa và hạn chế tranh chấp lao động; thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng OSC Việt Nam phát triển bền vững.

Khánh An


12[3]45  
To Top