Thứ Bảy, 22/06/2024 | 09:55 AM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

Đại hội Đảng bộ OSC Việt Nam nhiệm kỳ IX: Phấn đấu tăng thu nhập của người lao động 7%/năm

Ngày 21-5, Đảng bộ Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ IX (2010-2015).

Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2006-2009) của Đảng bộ OSC Việt Nam nêu rõ, trong nhiệm kỳ VIII, doanh thu của cả hai khối (liên doanh, liên kết, cổ phần và khối trực thuộc) thực hiện đạt hơn 3.078 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 12,36%. Lợi nhuận thực hiện trong nhiệm kỳ đạt 75,6 tỷ đồng, vượt 40,95%; thu nhập bình quân của người lao động tại các đơn vị trực thuộc tăng bình quân 31,8%. Tổng số tiền chi cho các hoạt động từ thiện, xã hội trong 4 năm đạt hơn 1,4 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ VIII, OSC Việt Nam đã kết nạp được 45 đảng viên, vượt chỉ tiêu đại hội đã đề ra. Bình quân hàng năm đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và xuất sắc đạt 84,3%; tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 88,26%…
Trong nhiệm kỳ IX (2010-2015), Đảng bộ OSC Việt Nam đặt mục tiêu tăng doanh thu bình quân hàng năm 7,02% trở lên. Doanh thu năm 2014 đạt 1.200 tỷ đồng; tổng doanh thu cả nhiệm kỳ đạt 5.160 tỷ đồng; lợi nhuận cả nhiệm kỳ đạt 200 tỷ đồng, thu nhập của người lao động tại các đơn vị trực thuộc tăng bình quân 7%/năm trở lên so với năm 2009 và đạt mức 10 triệu đồng/người/tháng vào năm 2014...
Admin.

Các tin khác
To Top