Thứ Năm, 18/07/2024 | 05:55 PM
  • Gửi bạn bè
  • In
  • Bookmark and Share

ĐẢNG BỘ OSC VIỆT NAM: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

Chiều ngày 07/10/2013, Đảng bộ OSC Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tham dự hội nghị có 205 đảng viên, cán bộ chủ chốt các phòng ban, đơn vị và BCH các đoàn thể chính trị-xã hội cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Trước khi học tập, quán triệt Nghị quyết, Hội nghị đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Đại tướng đầu tiên và Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, một thiên tài về quân sự. Đồng thời, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội CCB Công ty đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trích 01 ngày thu nhập ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra và ổn định cuộc sống.

Phần nội dung chính, Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Duy Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của 02 Nghị quyết và 03 Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), gồm: Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”;Kết luận về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”;Kết luận về “Tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”;Kết luận về “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”. 

Sau đó, đồng chí Thái Hồng Cương, Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 (khoá XI) trong toàn Đảng bộ và chỉ đạo các cấp ủy Chi bộ trực thuộc phối hợp với chính quyền phổ biến, quán triệt cho các đảng viên chưa được học tập và các đoàn viên, hội viên, người lao động tại đơn vị, thời gian thực hiện chậm nhất trước ngày 20/10/2013 theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối.
Admin.

To Top