Thứ Hai, 17/06/2024 | 08:09 PM

Hệ tư tưởng OSC Việt Nam:

TRIẾT LÝ KINH DOANH Lấy khách hàng làm trọng tâm và hài hoà các lợi ích. SỨ MỆNH
Mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng cao và dịch vụ tận tâm.

TẦM NHÌN
Trở thành thương hiệu mạnh trong nước và khu vực Đông Nam Á.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Uy tín: Cam kết những điều làm được và làm tất cả những điều cam kết.
  • Năng động: Chủ động tìm kiếm và thực hiện các giải pháp một cách sáng tạo để thích nghi và phát triển.
  • Hợp tác: Cùng nỗ lực hành động và cùng chia sẻ lợi ích.
  • Tôn trọng: Lắng nghe và chia sẻ một cách bình đẳng mọi ý kiến.


To Top