Thứ Hai, 17/06/2024 | 07:24 PM

Thành tựu

Với những nỗ lực trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, OSC Việt Nam đã vinh dự được nhà nước, chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý và được khách hàng tin tưởng bình chọn là "Thương hiệu mạnh" của Việt Nam nhiều năm liền.

TẬP THỂ OSC VIỆT NAM
 • Huân chương Lao động hạng ba (năm 1981).
 • Huân chương Lao động hạng nhất (năm 1985).
 • Huân chương Độc lập hạng ba (năm 1987).
 • Huân chương Lao động hạng nhất (năm 1997).
 • Huân chương Độc lập hạng nhì (năm 2002).
 • Huân chương Độc lập hạng nhất (năm 2011).

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN
 • 01 Huân chương Lao động hạng nhất.
 • 03 Huân chương Lao động hạng nhì.
 • 10 Huân chương Lao động hạng ba.

CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG TY
 • Huân chương Lao động hạng ba cho Công đoàn OSC Việt Nam (2001).
 • Huân chương Lao động hạng ba cho Đoàn Thanh niên OSC Việt Nam (2007).

CÁC CÁ NHÂN
 • 03 Huân chương Quân công Hạng nhì.
 • 10 Huân chương Lao động Hạng ba.


To Top