Thứ Tư, 17/07/2024 | 10:43 PM

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 20/05/2024 05:05 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2024 22/04/2024 06:33 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024.

xem thêm

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 08/04/2024 07:58 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

xem thêm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam 06/11/2018 09:12 SA

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kể từ ngày 21/9/2018. 

xem thêm

[1]23456789  

Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top