Thứ Sáu, 29/09/2023 | 09:38 AM

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 17/05/2023 09:40 SA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

xem thêm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam năm 2023 18/04/2023 04:57 CH

Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) kính gửi Quý cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam.

xem thêm

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 27/12/2022 10:40 SA

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022.

xem thêm

Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 14/12/2022 06:07 CH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ dầu khí Việt Nam kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết và biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

xem thêm


Video clip


Video clip về OSC Việt Nam ...
xem thêm

Thư viện ảnh

 
Sưu tầm ảnh về OSC Việt Nam...
xem thêm
To Top